Tải Game

Nạp đơn giá nhận Chúc Phúc Đan

13/03/2019

Quà ưu đãi
Thời gian: 00h00 ngày 13/03/2019 đến 23h59 ngày 13/03/2019
Phạm Vi: S1 đến S173
Nội dung: Trong thời gian diễn ra sự kiện, Chúa công nạp đơn giá mốc sẽ nhận thưởng hấp dẫn. Mau
mau tham gia. Mỗi mốc tối
đa được nạp nhận 3 lần.
- Nạp đơn giá 300 vàng: 300 vàng + chúc phúc đan*5
- Nạp đơn giá 600 vàng: 600 vàng + chúc phúc đan *10
- Nạp đơn giá 1200 vàng: 1200 vàng + chúc phúc đan *15
- Nạp đơn giá 1800 vàng: 1800 vàng + chúc phúc đan *25
---------------------------------------------------
Nạp Đơn Quà Giá trị 
Thời gian: 12h00 13/03/2019 - 23h59 13/03/2019
Phạm Vi: S1 – S173
- Nạp đơn 300 vàng: Son*100

Tags:
Giftcode Mua thẻ Nạp thẻ HD nạp thẻ