Tải Game

Nạp đơn giá nhận Chúc Phúc Đan

06/12/2018

Quà ưu đãi
Thời gian: 00h00 ngày 06/12/2018 đến 23h59 ngày 06/12/2018
Phạm Vi: S1 đến S159
Nội dung: Trong thời gian diễn ra sự kiện, Chúa công nạp đơn giá mốc sẽ nhận thưởng hấp dẫn. Mau
mau tham gia.
- Nạp đơn giá 300 vàng: 300 vàng + chúc phúc đan*5
- Nạp đơn giá 600 vàng: 600 vàng + chúc phúc đan *10
- Nạp đơn giá 1200 vàng: 1200 vàng + chúc phúc đan *15
- Nạp đơn giá 1800 vàng: 1800 vàng + chúc phúc đan *25

Tags:
Giftcode Mua thẻ Nạp thẻ HD nạp thẻ