Tải Game

Nạp đơn giá nhận Hồn Thần Tướng

10/02/2019

Nạp đơn giá nhận Hồn Thần Tướng 
Thời gian: 00h00 ngày 10/02/2019 đến 23h59 ngày 10/02/2019
Phạm Vi: S1 – S168
Nội dung: Trong thời gian diễn ra sự kiện, Chúa công nạp đơn giá mốc sẽ nhận thưởng hấp dẫn. Mau mau tham gia.
- Nạp đơn giá 300 vàng: Hồn Mã Siêu *4
- Nạp đơn giá 600 vàng: Hồn Mã Siêu *5
- Nạp đơn giá 1200 vàng: Hồn Mã Siêu *6
- Nạp đơn giá 3000 vàng: Hồn Mã Siêu*7

Tags:
Giftcode Mua thẻ Nạp thẻ HD nạp thẻ