Tải Game

Nạp đơn giá nhận Hồn Thần Tướng

07/03/2019

Nạp đơn giá nhận Hồn Thần Tướng 
Thời gian: 00h00 ngày 07/03/2019 đến 23h59 ngày 07/03/2019
Phạm Vi: S1 – S172
Nội dung: Trong thời gian diễn ra sự kiện, Chúa công nạp đơn giá mốc sẽ nhận thưởng hấp dẫn. Mau mau tham gia.
Mỗi mốc tối đa được nạp nhận 3 lần.
- Nạp đơn giá 300 vàng: Hồn Triệu Quốc Đạt *3
- Nạp đơn giá 600 vàng: Hồn Triệu Quốc Đạt *4
- Nạp đơn giá 1200 vàng: Hồn Triệu Quốc Đạt *5
- Nạp đơn giá 3000 vàng: Hồn Triệu Quốc Đạt*6

Tags:
Giftcode Mua thẻ Nạp thẻ HD nạp thẻ