Tải Game

Nạp đơn giá nhận Hồn Thần Tướng

14/03/2019

Nạp đơn giá nhận Hồn Thần Tướng 
Thời gian: 00h00 ngày 14/03/2019 đến 23h59 ngày 14/03/2019
Phạm Vi: S1 – S173
Nội dung: Trong thời gian diễn ra sự kiện, Chúa công nạp đơn giá mốc sẽ nhận thưởng hấp dẫn. Mau mau tham gia.
Mỗi mốc tối đa được nạp nhận 3 lần.
- Nạp đơn giá 300 vàng: Hồn Chiến Thần Lữ Bố *3
- Nạp đơn giá 600 vàng: Hồn Chiến Thần Lữ Bố *4
- Nạp đơn giá 1200 vàng: Hồn Chiến Thần Lữ Bố *5
- Nạp đơn giá 3000 vàng: Hồn Chiến Thần Lữ Bố *6
---------------------------------------------------
Nạp Đơn Quà Giá trị 
Thời gian: 12h00 14/03/2019 - 23h59 14/03/2019
Phạm Vi: S1 – S173
- Nạp đơn 300 vàng: Bảo vật EXP đỏ x1

Tags:
Giftcode Mua thẻ Nạp thẻ HD nạp thẻ