Tải Game

Nạp đơn giá nhận Thiên Mệnh Đan

11/02/2019

Quà ưu đãi
Thời gian: 00h00 ngày 11/02/2019 đến 23h59 ngày 11/02/2019
Phạm Vi: S1 đến 169
Nội dung: Trong thời gian diễn ra sự kiện, Chúa công nạp đơn giá mốc sẽ nhận thưởng hấp dẫn. Mau
mau tham gia. Mỗi mốc tối
đa được nạp nhận 3 lần.
- Nạp đơn giá 300 vàng: 300 vàng + Thiên Mệnh Đan*5
- Nạp đơn giá 600 vàng: 600 vàng + Thiên Mệnh Đan *10
- Nạp đơn giá 1200 vàng: 1200 vàng + Thiên Mệnh Đan *15
- Nạp đơn giá 1800 vàng: 1800 vàng + Thiên Mệnh Đan *25

Tags:
Giftcode Mua thẻ Nạp thẻ HD nạp thẻ