Tải Game

Nạp đơn nhận đan tăng bậc thần khí

05/12/2018

Quà ưu đãi
Thời gian: 00h00 ngày 05/12/2018 đến 23h59 ngày 05/12/2018 
Phạm Vi: S1 đến S159
Nội dung: Trong thời gian diễn ra sự kiện, Chúa công nạp đơn giá mốc sẽ nhận thưởng hấp dẫn. Mau
mau tham gia. 
- Nạp đơn giá 300 vàng: 300 vàng + Đan tăng bậc thần khí x30
- Nạp đơn giá 600 vàng: 600 vàng + Đan tăng bậc thần khí x50
- Nạp đơn giá 1200 vàng: 1200 vàng + Đan tăng bậc thần khí x70
- Nạp đơn giá 1800 vàng: 1800 vàng + Đan tăng bậc thần khí x90

Tags:
Giftcode Mua thẻ Nạp thẻ HD nạp thẻ