Tải Game

Tích nạp chọn thần tướng

04/02/2019

Tích nạp chọn thần tướng
Thời gian: 00h00 ngày 04/02/2019 đến 23h59 ngày 06/02/2019
Phạm Vi: S1 đến S168
Nội dung: Trong thời gian diễn ra sự kiện Chúa công nạp đạt mốc sau đó điền vào form “bit.ly/ThanBinh” để nhận thưởng. Mau mau tham gia!
Đăng ký chọn tại đây: bit.ly/ThanBinh
- Tích nạp đạt 100 vàng: Quân lệnh x5 + Son x5 + Quân công x5000 + Bạc x50.000
- Tích nạp đạt 500 vàng: Bảo vật Exp (Lục) x2 + Quân công x10.000 + Son x20
- Tích nạp đạt 1500 vàng: Bảo vật Exp (Tím) x1 + Quân công x 20.000 + Chúc phúc đan x5
- Tích nạp đạt 4000 vàng: Giáp kỳ lân x1 + Bạc 200.000 + Son x50 + Phù Thất Sát x1 + Chúc phúc đan x10
- Tích nạp đạt 8000 vàng (Liên Hệ CSKH): Quân công x 40.000 + Phù Tím exp x2 + Tướng Tùy chọn x1
- Tích nạp đạt 15000 vàng: Chiến hồn lv10 x1 + Bảo vật exp đỏ x1 + Bạc 300.000 + Mảnh thần binh tùy chọn x10
- Tích nạp đạt 25000 vàng (Liên Hệ CSKH): Bạc 400.000 + Quân công x60.000 + 1 Bảo vật đỏ tùy ý
- Tích nạp đạt 35000 vàng (Liên Hệ CSKH) : Tướng Tùy chọn x1 + Bạc x500.000 + Hiên viên kiếm x1
- Tích nạp đạt 45000 vàng: Bạc 600.000 + Quân công x70.000 + Bảo vật EXP đỏ x2 + Tướng Tùy chọn x1
- Tích nạp đạt 55000 vàng (Liên Hệ CSKH): Mảnh Thần Binh tự chọn x15 + Quân công x80.000
- Tích nạp đạt 60.000 vàng: Quân công x90.000 + Bảo Vật Epx Đỏ x3 + Trang bị tùy chọn x1
NOTE: Đại Kiều Vip12 mới được chọn. Trừ mảnh thần binh mới
---------------------------------------------------
Tích tiêu luyện đồ 
Thời gian: 00h00 ngày 04/02/2019 đến 23h59 ngày 06/02/2019
Phạm Vi: S1 – S168
Nội dung: Trong thời gian diễn ra sự kiện Chúa công nạp đơn giá đạt mốc sẽ nhận thưởng hấp dẫn. Mau mau tham gia!
- Tích tiêu 150 vàng: Quân công x 3000 + Quân lệnh x 5
- Tích tiêu 500 vàng: Bạc x 20.000 + Quân công x 10.000 + Hồn Thống – Lữ Mông x1
- Tích tiêu 1000 vàng: Bạc x 40.000 + Quân công x 15.000 + Hồn Thống – Lữ Mông x2
- Tích tiêu 2000 vàng: Bạc x 50.000 + Quân công x 20.000 + Hồn Thống – Lữ Mông x2
- Tích tiêu 5000 vàng: Bạc x 100.000 + Quân công x 30.000 + Hồn Thống – Lữ Mông x3
- Tích tiêu 10000 vàng: Bạc x 200.000 + Quân công x 40.000 + Hồn Thống – Lữ Mông x3
- Tích tiêu 20000 vàng: Bạc x 300.000 + Quân công x 50.000 + Hồn Thống – Lữ Mông x4
- Tích tiêu 35000 vàng: Bạc x450.000 + Quân công x 60.000 + Hồn Thống – Lữ Mông x5
- Tích tiêu 45000 vàng: Bạc x 650.000 + Quân công x 80.000 + Bảo vật exp đỏ x1
- Tích tiêu 60000 vàng: Bạc x 900.000 + Quân công x 100.000 + Bảo vật exp đỏ x2

Tags:
Giftcode Mua thẻ Nạp thẻ HD nạp thẻ