Tải Game

Tích nạp chọn thần tướng

04/03/2019

Tích nạp chọn thần tướng
Thời gian: 00h00 ngày 04/03/2019 đến 23h59 ngày 06/03/2019
Phạm Vi: S1 đến S172
Nội dung: Trong thời gian diễn ra sự kiện Chúa công nạp đạt mốc sau đó điền vào form “bit.ly/ThanBinh” để nhận thưởng. Mau mau tham gia!
Đăng ký chọn tại đây: bit.ly/ThanBinh
- Tích nạp đạt 100 vàng: Quân lệnh x5 + Son x5 + Quân công x5000 + Bạc x50.000
- Tích nạp đạt 500 vàng: Bảo vật Exp (Lục) x2 + Quân công x10.000 + Son x20
- Tích nạp đạt 1500 vàng: Bảo vật Exp (Tím) x1 + Quân công x 20.000 + Chúc phúc đan x5
- Tích nạp đạt 4000 vàng: Giáp kỳ lân x1 + Bạc 200.000 + Son x50 + Phù Thất Sát x1 + Chúc phúc đan x10
- Tích nạp đạt 8000 vàng (Liên Hệ CSKH): Quân công x 40.000 + Phù Tím exp x2 + Tướng Tùy chọn x1
- Tích nạp đạt 15000 vàng: Chiến hồn lv10 x1 + Bảo vật exp đỏ x1 + Bạc 300.000 + Mảnh thần binh tùy chọn x10
- Tích nạp đạt 25000 vàng (Liên Hệ CSKH): Bạc 400.000 + Quân công x60.000 + 1 Bảo vật đỏ tùy ý
- Tích nạp đạt 35000 vàng (Liên Hệ CSKH) : Tướng Tùy chọn x1 + Bạc x500.000 + Hiên viên kiếm x1
- Tích nạp đạt 45000 vàng: Bạc 600.000 + Quân công x70.000 + Bảo vật EXP đỏ x2 + Trang Bị Tùy chọn*1
- Tích nạp đạt 55000 vàng (Liên Hệ CSKH): Mảnh Thần Binh tự chọn x15 + Quân công x80.000
- Tích nạp đạt 60.000 vàng: Quân công x90.000 + Bảo Vật Epx Đỏ x3 + Rương Tự Chọn 1 trong 3 tướng mới( Tả Từ - Kiêu-Tôn Thượng Hương - Quan Ngân Bình)*1
---------------------------------------------------
Tích tiêu nhận son
Thời gian: 00h00 ngày 04/03/2019 đến 23h59 ngày 06/03/2019 
Phạm Vi: S1 đến S172
Nội dung: Trong thời gian diễn ra sự kiện Chúa công tiêu vàng đạt mốc sẽ nhận thưởng
hấp dẫn. Mau mau tham gia!
- Tích tiêu phí 100 vàng: Quân công 500 + Son x 5 + Bạc x 10.000
- Tích tiêu phí 500 vàng: Quân công 1000 + Son x 10 + Bạc x30.000
- Tích tiêu phí 1000 vàng: Quân công 2000 + Son x 20 + Bạc x 70.0000
- Tích tiêu phí 2000 vàng: Quân công 3000 + Son x 30 + Bạc x120.000
- Tích tiêu phí 5000 vàng: Quân công 5000 + Son x 60 + Bạc x250.000
- Tích tiêu phí 10000 vàng: Quân công 10000 + Son x 80 + Bạc x350.000
- Tích tiêu phí 25000 vàng: Quân công 25000 + Son x 120 + Bạc x500.000
- Tích tiêu phí 35000 vàng: Quân công 45000 + Son x 170 + Bạc x650.000
- Tích tiêu phí 55000 vàng: Quân công 65000 + Son x 300 + Bạc x700.000

Tags:
Giftcode Mua thẻ Nạp thẻ HD nạp thẻ