Tải Game

Tích Nạp nhận Chúc Phúc

09/03/2019

Tích Nạp nhận Chúc Phúc 
Thời gian: 00h00 ngày 09/03/2019 đến 23h59 ngày 10/03/2019
Phạm Vi: S1 – S172
Nội dung: Trong thời gian diễn ra sự kiện Chúa công nạp đạt mốc sẽ nhận thưởng hấp dẫn. Mau mau
tham gia!
Đăng ký nhận quà tại :http://bit.ly/QuaEvent
- Tích nạp phí 100 vàng: Quân công 500 + Son x 5 + Chúc phúc đan x 5
- Tích nạp phí 500 vàng: Quân công 2000 + Son x 10 + Chúc phúc đan x 10 + Bạc x100.000
- Tích nạp phí 1000 vàng: Quân công 2000 + Son x 15 + Chúc phúc đan x 15 + Bạc x200.000
- Tích nạp phí 2000 vàng: Quân công 4000 + Son x 20 + Chúc phúc đan x 25 + Bạc x300.000
- Tích nạp phí 4000 vàng: Quân công 5000 + Son x 20 + Chúc phúc đan x 40 + Bạc x400.000
- Tích nạp phí 8000 vàng: Quân công 8000 + Son x 40 + Chúc phúc đan x 60 + Bạc x500.000
- Tích nạp phí 15000 vàng: Quân công 10000 + Son x 80 + Chúc phúc đan x 70 + Bạc x600.000
- Tích nạp phí 25000 vàng: Quân công 20000 + Son x 120 + Chúc phúc đan x 80 + Bạc x700.000 + Bảo vật tùy chọnx1
- Tích nạp phí 45000 vàng: Quân công 30000 + Son x 150 + Chúc phúc đan x 120 Bạc x800.000 + Rương Tự Chọn 1 trong 3 tướng mới( Tả Từ - Kiêu-Tôn Thượng Hương - Quan Ngân Bình)*1
- Tích nạp phí 55000 vàng: Quân công 40000 + Son x 300 + Chúc phúc đan x 150 + Bạc x1.000.000 + Tú Nữ tùy chọn (hoặc tướng tùy chọn) x1
---------------------------------------------------
Tích tiêu nhận phù Exp
Thời gian: 00h00 ngày 09/03/2019 đến 23h59 ngày 10/03/2019
Phạm Vi: S1 đến S172
- Tích tiêu phí 100 vàng: Quân công 4000 + Phù Exp đồng x 5
- Tích tiêu phí 500 vàng: Quân công 10000 + Phù Exp đồng x 10
- Tích tiêu phí 1000 vàng: Quân công 20000 + Phù Exp Bạc x 5
- Tích tiêu phí 2000 vàng: Quân công 25000 + Phù Exp Bạc x 5, Phù Huyền Vũ x 2
- Tích tiêu phí 5000 vàng: Quân công 35000 + Phù Exp Bạc x 7, Phù Bạch Hổ x 2
- Tích tiêu phí 10000 vàng: Quân công 45000 + Phù Exp Vàng x 5 + Phù Chu Tước x 2
- Tích tiêu phí 20000 vàng: Quân công 55000 + Phù Exp Vàng x 6 + Phù Thiên Lang x 1
- Tích tiêu phí 35000 vàng: Quân công 65000 + Phù Exp Vàng x 7 + Phù Phá Quân x 1
- Tích tiêu phí 55000 vàng: Quân công 75000 + Phù Exp Vàng x 10 + Bảo vật Exp tím x2

Tags:
Giftcode Mua thẻ Nạp thẻ HD nạp thẻ