Tải Game

Chia Cụm Đại Chiến 1 VS 1

27/04/2019

 [ ĐẠI CHIẾN 1 VS 1 ]   - CƯỜNG GIẢ VI TÔN
---------------------------------------------

 Kính thưa quý vị Chúa Công, Tiều Kiều xin thông báo chia cụm hoạt động Chiến Liên Server 1 vs 1 

Chiến liên server 1vs1 lần này sẽ được chia làm 6 khu vực như sau:
 Cụm 1: S1- S20 - S27 - S33 - S40 - S57 
 Cụm 2: S82 - S96 - S102 - S116
 Cụm 3: S114 - S143 - S146 - S149 - S150 
 Cụm 4: S160 - S162 - S164 -S165 
 Cụm 5: S166 - S167 - S169 - S170 
 Cụm 6: S171 - S173 - S174 - S175 - S176 - S177 - S178 

Tags:
Giftcode Mua thẻ Nạp thẻ HD nạp thẻ